Doradztwo

  - Poszukujemy odbiorców i dostawców  na rynku krajowym i zagranicznym,  
  - opracowujemy kalkulacje i oferty handlowe,  
  - zawieramy umowy  
  - realizujemy projekty  
,
.

Zlecenia należy złożyć:

- Zlecenia